Количка

0 артикула
ВРАТИ И АВТОМАТИКА

Условия за ползване

Радваме се, че сте тук!

Права за ползване

Осъществявайки достъп до уеб сайта на "Автоматика Делис" ЕООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта

Съдържанието на уеб страниците на "Автоматика Делис" ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на "Автоматика Делис" ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на "Автоматика Делис" ЕООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници, само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване,освен ако нямате писменото съгласие на "Автоматика Делис" ЕООД за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайти на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични,в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Поръчка

Продуктите, обявени в сайта са с ясно посочена цена в български лева, с включен ДДС. За всеки продукт има обявен конкретен срок за доставка, като при поръчка на няколко артикула важи срокът на артикула с най-дълъг срок на доставка. При натискане на бутона "Поръчка"  потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се във виртуалната пазарска количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че между страните е сключен договор за конкретната доставка.

Доставка

Възможни са следните методи на доставка:

1) Дигитална доставка. Методът е приложим за продукти за електронно свяляне, ваучери, услуги, мултимедия и др.

2) Доставка по куриер. Таксите за доставка и наложен платеж се изчисляват автоматично в момента на поръчката и са за сметка на потребителя.

 

Плащане

Потребителите могат да заплатят своята поръчка  по следните начини:

1) С дебитна или кредитна карта, чрез виртуален ПОС терминал в системата на "БОРИКА". При този начин на плащане потребителят не дължи такса или комисионна, а заплаща чистата сума по поръчката. Таксата за доставка е предварително обявена и е добавена към общата сума.

2) С наложен платеж, в случаите на доставка по куриер. Начислява се таксата за наложен платеж, която е за сметка на потребителя. Сумата е изрично обявена и е добавена към общата сума на поръчката. Таксата за доставка е предварително обявена, но не е включена в общата сума и се заплаща допълнително.

Отказ от поръчка

- Отказ от страна на търговеца. Автоматика Делис ЕООД си запазва правото на отказ от поръчка в случаите на 1) Неверни или непълни потребителски данни. 2) Невъзможност за доставка поради технически или други причини. 3) Неадекватна или неизгодна за потребителя конфигурация. В случай на извършено предварително плащане, потребителят може да избира дали да получи обратно преведената сума или да направи нова поръчка за същата или по-голяма стойност.

- Отказ от страна на потребителя. Потребителят има право на отказ от поръчка: 1) В деня на заявяване, безусловно. 2) Във всеки момент след деня на заявяване, срещу неустойка в размер на 10% от стойността на поръчката. 3) Когато, по вина на търговеца, доставената стока явно не съответства на заявената и това може да се установи чрез обикновения й преглед. В случай на извършено предварително плащане, потребителят може да избира дали да получи обратно преведената сума или да направи нова поръчка за същата или по-голяма стойност.

Гаранции

За всички продукти важи стандартна гаранция за доказани производствени дефекти валидна за срок от 24 месеца след датата на получаване. Допълнителните гаранционни условия са описани в съпътстващата документация, когато има такава. Никакви гаранции от друг вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. "Автоматика Делис" ЕООД не отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако "Автоматика Делис" ЕООД е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения иизключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на "Автоматика Делис" ЕООД в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на "Автоматика Делис" ЕООД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на "Автоматика Делис" ЕООД и този уеб сайт.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви, "Автоматика Делис" ЕООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уебстраниците на delice.bg могат да съдържат банери (рекламни и зображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като "Автоматика Делис" ЕООД няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността й точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на "Автоматика Делис" ЕООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на "Автоматика Делис" ЕООД, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите; в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. "Автоматика Делис" ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. "Автоматика Делис" ЕООД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

"Автоматика Делис" ЕООД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между "Автоматика Делис" ЕООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на "Автоматика Делис" ЕООД и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме, че приемате правилата и условията за ползване на сайта

Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Вашият Hörmann - експерт

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ, ПОЗВЪНЕТЕ:

0885 953 999

КОНТАКТ

 

"Автоматика Делис" ЕООД

Адрес: Стара Загора 6000

Ул. "Хрищенско шосе" 1

Телефон: +359 (42) 63 60 61

e-mail: office@delice.bg

УПЪТВАНЕ